I slutet av regnbågen, Bitte Andersson

På boendet möter hon gayseniorer från hela världen som i tillbakablickar beskriver sin ungdom, i USA, Indien, Chile, Sverige… På det sättet är boken en HBTQ-historia och bygger på en rad intervjuer med seniorer, som också har fått ge synpunkter under arbetet med boken.