Jag, En, David Levithan.

Personen som kallar sig En lever sitt liv en dag i taget, varje dag i en ny kropp, nytt liv, nytt namn.