Portal, Edith Hammar

Genom en portal mellan Finlands 50-tal och nutid utforskar hen likheter och olikheter av de queera utrymmena i respektive samhälle.