Jag vill rekommendera Abdellah Taïas roman ”Den som är värd att bli älskad”. Boken är översatt av Håkan Lindquist och Davy Prieur. Det är en sorlig historia som handlar om en homosexuell ung man som lämnar hemlandet Marocko för kärleken och friheten i Frankrike, men förlorar sig själv på vägen.

Romanen består av fyra längre brev, och vi rör oss bakåt i historien, från 2015 tillbaka till 1990, där han är tonåring. Det första är skrivet till hans döda mor. Ahmed är oälskad. Homosexualitet existerar inte i Marocko. Den andra är till Ahmed från hans älskare Vincent. Ahmed fick Vincent ”se stjärnor mitt på blanka dagen” men nu har han övergett sin älskare.

Det tredje brevet är till Emmanuel från Ahmed. En fransman som tar honom till Frankrike, men Ahmed förlorar sig själv med honom. Ahmed blir aldrig fransman. Han har känt honom i tretton år men nu står han inte ut med honom längre. Han lämnar Emmanuel.

Det sista brevet är till Ahmed från hans syster. I det brevet får vi äntligen veta varför han som vuxen ger ett så vilset känslokallt och förhärdat intryck. Breven visar i tur och ordning hur ens personlighet formas av de livsval man gör.

Boken har ett underbart språk, med korta meningar som ger texten en närmast poetisk karaktär. Sista brevet börjar så här:

”Ahmed, min lille bror… Du är den som är värd att bli älskad”

Marina Kempi Stenmark
Bibliotekarie, Skellefteå kommun

Förlagets beskrivning