Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor på bibliotek har färdigställt en broschyr med tips om hur det går att tänka runt arbetet med hbtq på bibliotek.  

Nedladdningsbar PDF

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor på bibliotek