RFSL om minoritetsstress

Att vara del av en minoritetsgrupp innebär en risk att bli utsatt för diskriminering, trakasserier och våld. Men också mer subtila händelser, såsom blickar och oförstående kommentarer, kan skapa en psykosocial stress hos den som bara genom att vara sig själv sticker ut från det som förväntas. Denna slags stress kallas av forskare för minoritetsstress och kan t.ex. handla om normer kring sexualitet, könsidentitet och könsuttyck, om att rasifieras som icke-vit och utsättas för rasism, eller om funkofobi utifrån normer om funktionalitet.

I den här filmen försöker vi förklara begreppet minoritetsstress närmare, med fokus på den stress många hbtqi-personer upplever i sin vardag. Filmen är gjord inom ramen för RFSL:s projekt ”Regnbågsfamiljer i väntan”, finansierat av Arvsfonden.

En bra och förklarande film om minoritetsstress och mikroaggressioner, tycker jag. Den innehåller många viktiga kunskaper som är bra att känna till. För dig själv och vid bemötande.

Christer Edeholt, Regionbibliotek Västerbotten