Bokomslag, två ansikten är nära varandra

Boken får mig som läsare att uppmärksamma hur vi gör oss egna bilder om vi inte får könet tydliggjort för oss. Och därigenom reflektera om könets ev betydelse för själva handlingen i boken.

Boken handlar om två tonåringar, ett ”jag” och ett ”du”. Deras föräldrar flyttar ihop så nu är de ”syskon”. Trots att de är så olika som två personer kan vara, som två olika arter, som hund och katt.

Saker händer som gör att syskonen börjar prata med varandra och det leder efterhand vidare till att en mer intimare relation växer fram mellan dem.

Boken tar upp mycket om tonåringars liv och funderingar, om självmord, ångest, livsfunderingar, livet, kärleken, sex, föräldrar mm.

Boken är lättläst skriven med mycket korta kapitel/indelningar. Korta meningar och radbrytningar. Men för den skull behöver den inte vara lätt att läsa, innehållet är koncist och fullt av funderingar och känslor.

Det är ”jag” som skriver och berättar till ”du”. Nästan genom hela boken nämns inte vilket kön ”jag” eller ”du” är. På slutet får vi veta vilken kön ”du” är, men ”jag” är fortfarande inte nämnt. Första gången jag läste boken hade jag gjort mig en bild av vilka kön huvudpersonerna var. Och blev överraskad i slutet! När jag nu läste boken igen trodde jag mig veta bådas kön, men insåg precis i slutet att jag som läsare endast får veta könet på den ena, överraskad igen!

Elisabeth Hedström, bibliotekarie 
Ursvikens bibliotek, Skellefteå kommun

Förlagets beskrivning