Engelsk text

Linus Baker har ett normalt, stabilt och ytterst tråkigt liv. Han arbetar med att se till att de mer ovanliga barnen i samhället har ett bra liv – han kontrollerar de statliga barnhemmen för avdelningen för magiska barn.

Men, så, får han uppdraget att kontrollera ett alldeles speciellt barnhem, Marsyas Island Orphanage, ett barnhem där barnen faktiskt uppmanas att vara annorlunda. I ett samhälle som styrs av en totalitär makt ska det inte finnas annorlunda saker, och speciellt inte barn som har förmågor som att flyga, kontrollera eld eller vara Anti-krist.
Linus sänds för att stänga ned barnhemmet, men när han möter barnen och föreståndaren Arthur så inser Linus till slut att ibland måste man vara sann mot sig själv och att vara annorlunda är helt i betraktarens ögon.

Emma Sundström, Skellefteå sjukhusbibliotek

Förlagets presentation