Hela familjen, Alexandra Maxeiner och Arne Kuhl

En pedagogisk bok om hur olika familjer kan se ut. Författarna Alexandra Maxeiner och Arne Kuhl tar sitt avstamp i stenåldern och för en sedan snabbt genom historien för att landa i beskrivningar av hur familjer kan se ut idag, med sin stora variation av konstellationer.

Välkommen Tango, Justin Richardson och Peter Parnell

Snart kläcks ägget och ut kommer Tango, den första pingvinen på Zoo i Central Park med två pappor.