Männen med rosa triangel, Heinz Heger

Redan under tiden i Sachsenhausen hade Josef ett enda motto: Att överleva! Tack vare sin list, sin uppfinningsrikedom, som även gjorde honom till den första kapon med rosa triangel, sitt ungdomliga utseende och de älskare han hade både bland block-äldste och kapomän så lyckades Josef överleva de hårda koncentrationslägren.