Queera minnen, Rita Paqvalén

Om den queerhistoria som finns i de flesta släkter.