Om den queerhistoria som finns i de flesta släkter. 

Rita Paqvalén har gett ut en samling essäer om tystnadens kultur. I essäernas ges en skiss av det gemensamma queera kulturarvet i Svenskfinland och i Finland. Paqvalén skriver om fem livsberättelser från 1900-talet som speglar den queera historien. Flera av berättelserna anknyter till hennes eget liv.  

I essäerna beskrivs diskriminering, stigmatisering och skam. Men även människor som vågade trotsa konventioner och normer.  

I Queera Minnen har Paqvalén velat gå från det mindre till det större när det gäller den finlandssvenska och finska queera historien, för att visa att den här historien angår oss alla. Från sig själv går hon över till att undersöka småstaden och däribland hennes tidigare hemort Ekenäs.  

Karin Carlsson, bibliotekarie
Umeå stadsbibliotek

Förlagets presentation