Under ditt finger, Kristina Aamand

Men så dyker Thea upp i Sheherazades liv. De möts första gången vid chokladautomaten på sjukhuset.