Varför vara lycklig när du kan vara normal?, Jeanette Winterson

Wintersson är en brittisk öppet homosexuell författare som använder könsöverskridande karaktärer och ”icke-traditionellt berättande” i många av sina romaner. I självbiografin Varför vara lycklig när du kan vara normal? berättar hon om sitt skrivande: hur hennes särpräglade skrivstil tagit form och vilka författare (främst inom poesin) som sedan tidig ålder inspirerat hennes författarskap.