Wintersson är en brittisk öppet homosexuell författare som använder könsöverskridande karaktärer och ”icke-traditionellt berättande” i många av sina romaner. I självbiografin Varför vara lycklig när du kan vara normal? berättar hon om sitt skrivande: hur hennes särpräglade skrivstil tagit form och vilka författare (främst inom poesin) som sedan tidig ålder inspirerat hennes författarskap.

Winterson berättar också om hennes komplicerade relation till sin stränga moder – som förkastade både ”nöjesläsning” och dotterns sexuella läggning –  hennes frånvarande far, och hennes svåra uppväxt i stort.

Det är en väldigt gripande och intresseväckande läsning. Boken är skriven som någon slags ”stream-of-conciousness”, där författaren avstår från en tydlig struktur i kronologi och kapitelindelning, och istället hoppar flitigt mellan olika teman, varvar korta anekdoter med längre utläggningar, och svävar stundom ut i närmast filosofiska diskussioner om skönlitterärt skrivande. Man skulle kunna tro att texten på grund av det blir rörig och osammanhängande, men Winterson har en förmåga att skapa ett behagligt flyt i virrvarret, som gör att man snarare sugs in i läsningen och inte kan lägga ifrån sig boken.

Linus Falk, bibliotekarie

Skellefteå kommun

Förlagets beskrivning