Rakt in i hjärtat, Per Alexandersson

Han närmade sig Eddy genom att lägga armen om honom på ett kärleksfullt sätt och allt blev bara fruktansvärt pinsamt och fel.

Du, bara, Anna Åhlund

John blir blixtförälskad i sin syster Carolines pojkvän och kärleken är besvarad.