http://www.syndetics.com/index.php?isbn=918810771X/mc.gif&client=skellbib&type=snui

Denna bok är en av de bättre relationsromaner jag läst de senaste åren. Två män älskar varandra. En man och kvinna älskar varandra. Föräldrars kärlek till sina barn. Relationer i privatlivet och arbetsplats-relationer.

Kärlek, mellan människor oavsett läggning, generationsfrågor, förväntningar och samhällets syn på vad kärlek är. Vem bestämmer vem en kan älska?

Den handlar om hälsa och ohälsa, både fysisk och psykisk. Att våga sträcka ut en hand, att våga ställa en fråga. Vem har vetorätt på sanningen? Finns det ens en sanning?

Genom hela boken ställs frågor:

Hur lever jag mitt liv i samklang mellan privatliv och det offentliga livet?

Måste jag vara två personer?

Om det är så jag lever, hur länge kan jag hålla isär dessa världar? Är det ens möjligt?

Kanske tvingas jag välja en av personligheterna.

En mycket bra skriven bok och språket är så flytande att en inte störs av det. En vill bara fortsätta läsa. Denna bok kan en sätta i händerna på läsare från 15-års ålder och uppåt.

Denna bok skulle mycket väl passa som bokcirkelbok.

Maud Widmark, Skellefteå

Förlagets beskrivning