Guide för bibliotekens arbete med hbtq+

Under året som gått har Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+ tagit fram denna guide. Med en bredd av tips, tankar och erfarenheter är syftet med guiden att den ska fungera som inspiration för alla verksamma inom bibliotekssektorn.

Bokcirkel – Vajlett och Rut

Välkommen att delta i höstens bokcirkel där vi läser romanen Vajlett och Rut av Karin Alfredsson.

Perspektivbyrån

Perspektivbyrån* erbjuder verktyg till att skapa trygga, jämlika och tillgängliga bibliotek för barn 8-12 år. Under hösten 2020 kan du som arbetar på bibliotek beställa både metodmaterial och utbildningar kostnadsfritt!

Hbtq-hylla eller inte?

En bibliotekarie på en högstadieskola undrar om det är rätt eller fel att ha en särskild regnbågshylla. Läs mer om Tankar om Regnbågshyllor i Biblioteksbladet

Bland drakar och dragqueens

Bland drakar och dragqueens är en bra metod för att bryta normer kring hur en sagostund och en sagoläsare ska se ut. Det är också ett sätt att visa alla barn och deras vuxna att de har friheten att vara precis som de vill.

Regnbågshyllan på Umeå stadsbibliotek

Regnbågshyllan på Umeå stadsbibliotek med Mattias Olofsson konstverk Feliz

Hbtq-arbete på bibliotek

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor på bibliotek har färdigställt en broschyr med tips om hur det går att tänka runt arbetet med hbtq på bibliotek.

Du har rätt att vara du

Du har rätt att vara du

Du har rätt att vara du på olika språk.