Språken som finns på bilden är uppifrån och ner:
engelska,
tigrinja/tigrinska,
sydsamiska,
arabiska (femininum och maskulinum),
spanska,
thailändska,
svenska,
franska,
nordsamiska,
persiska/dari,
somaliska,
ryska,
finska,
kurdiska,
persiska/dari,
tyska.