Perspektivbyrån* erbjuder verktyg till att skapa trygga, jämlika och tillgängliga bibliotek för barn 8-12 år. Under hösten 2020 kan du som arbetar på bibliotek beställa både metodmaterial och utbildningar kostnadsfritt!


VARFÖR? ​Syftet är att skapa verksamheter som når alla barn – även de i ”periferin” som annars riskerar att diskrimineras eller uteslutas. Barnens perspektiv hämtas in och allas röster räknas – oavsett bakgrund.

HUR? Barnen granskar, synliggör och ger sitt perspektiv. Ni vuxna lyssnar, antecknar och förbättrar!


VAD?
En hemsida med utbildningar, tips och verktyg.
– En ”portfölj” med tydliga instruktioner och kluriga uppdrag. Materialet finns att beställa kostnadsfritt (exkl frakt).
– Utbildning i form av föreläsning och/eller digitala kurstillfällen.

*Perspektivbyrån började som ett projekt där mer än 700 barn och personal deltog i framtagandet av metodmaterialet. Läs mer på hemsidan perspektivbyrån.nu eller kontakta vår pedagog Mia Westin för beställningar och information. Tel:  070 – 290 84 63, rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se.