Guide för bibliotekens arbete med hbtq+

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med hbtq+, Hanna Olsson och Eleonor Pavlov.