Det här är en bok som alla borde ta del av, vare sig du är same eller svenne, hetero eller queer. Vi har så mycket att lära av varandra, speciellt när det kommer till våra medmänniskor som tillhör två minoritetsgrupper. De måste ständigt komma ut som både samer och queer (då inget av dem syns på en som person) och då gång på gång bli utfrågad och/eller ifrågasatt.

Boken är upplagd som en mängd gripande sommarprat, men istället för musiken finns vackra foton som fångar deras personligheter. De intervjuade kommer från Norge, Sverige och Finland, och det hela resulterade i 200 timmars inspelat material och över 20 000 bilder.  

De som höll i projektet är svenska homosexuella kvinnor som var vana att ständigt kämpa mot det heteronormativa samt männen i samhället. Att nu få ställa sig som en majoritet  – som svenskar och inte samer – blev en ny upplevelse då i just detta fall var de inte de som var underdogs. När de startade med detta projekt så undrade de om det ens fanns samer inom HBTQ-rörelsen då detta inte belystes. Men med hjälp av olika föreningar och grupper så upptäckte de att det fanns många där ute som inte lyckts gör sin röst hörd men som nu fick den möjligheten. Det framkom snabbt att många har svårt att förena det samiska med det queera. Och hur definierar man vad som är en typisk same, en typisk queer och var man hör hemma?

Från intervjuerna får vi ta del av historier om:

  • Att det ibland kan vara okej att vara homosexuell på fyllan, men dagen efter så förträngs allt och man ska låtsas som att inget ha hänt och då snacka skit om homosexuella. För man har ju lärt sig tidigt att bögar är ju äckliga, så det kan man ju inte vara på riktigt.
  • Att gå med i Prideparaden har hjälpt fler att våga komma ut, att känna att man inte är ensam. För kommer man ut på en liten ort då blir det att man får representera alla queera då folk än idag vet så lite.
  • Att känna sig stolt som same och bög. Svårt att göra båda. Är man same är det svårt att ha en självklar plats i det svenska samhället – är man queer så är det lätt att man blir utesluten från det samiska samhället. En otrolig kamp som gör att man måste fatta tuffa beslut. 

Det förekommer berättelser utan namn och bilder, för även om personen i sig varit otroligt modig och deltagit i projektet så finns de hot och oro från nära och kära. Det finns de som har fått sina renar dödade för att de kommit ut. Och något som framkommer i boken är hur viktigt det är hur ens familj reagerar.

För mig som heterosexuell svenne och ciskvinna öppnade denna bok upp mina ögon för de utmaningar många av dessa personer har, något som jag inte varit insatt i tidigare. Jag har som sörlänning tidigare haft en del queera personer i min omgivning, men något jag haft knaper kunskap om är hur samerna har och har haft det. Jag har undrat många gånger om varför vi i Sverige lär oss så lite om vår ursprungsbefolkning under skolan. Förhoppningsvis kommer denna kunskap att öka med tiden. Denna bok är ett steg i rätt riktning och jag hoppas att den kommer att lyftas gång på gång!

Gunilla Andersson, Sorsele bibliotek

Förlagets beskrivning