Girl, woman, other är en berättelse om tolv olika kvinnor. Gemensamt har de uppväxten i England.

Bernardine Evaristo väver en berättelse om det samtida England genom tolv kvinnors olika röster. Historien spänner från den, från ungdomen, rebelliska Amma som till slut blivit en del av det förhatliga etablissemanget till den åldrade Hattie som i livets slutskede planerar att göra sina barn arvlösa.

Girl, woman, other är på samma gång en historisk blick och en samtida bild av England. Även om kvinnorna i flera fall har saker gemensamt så har alla olika bakgrunder, familjesituationer och mål i livet. Varje människas historia är unik, men ända sammanvävd med andra.

Jag kan inte identifiera mig med någon av karaktärerna i berättelserna men känner ändå en stark sympati och empati för många av dem. Läs boken så förstår ni varför man inte kan sympatisera med dem alla helt och hållet. Jag kommer troligen aldrig hamna på en efterfest för en teaterpjäs om lesbiska amazoner skriven av en färgad kvinna. Troligen kommer jag sällan ha möjligheten att dela erfarenheter med en person som befinner sig på den festen. Däri ligger storheten i skönlitteraturen i många fall. ”Girl, woman, other” är ett väldigt bra exempel på hur en i grunden enkel berättelse om hur en person hamnat där den är kan lyfta våra blickar över horisonten i vår egen filterbubbla.

Mattias Löfqvist, bibliotekarie
Ålidhemsbiblioteket, Umeå

Förlagets beskrivning