Illustratör Henry Cole
Översättare Kerstin Aronsson

En bilderbok om de två pingvinerna Roy och Silo som bor på Central park zoo i New York. När alla de andra pingvinerna träffas i par om en pojke och en flicka är de de enda pingvinpojkarna som inte bryr sig om det utan gör allt tillsammans.

Pojk- och flickpingvinerna bygger bo av runda stenar, lägger ägg och ruvar men det enda som finns i Roys och Silos bo är just stenar. En pingvinskötare lägger ett ägg från ett annat par som inte kunde ruva alla ägg honan lagt, i deras bo som de genast börjar ruva. De turas om hela tiden och den som inte ruvar kommer med mat till den andra. Snart kläcks ägget och ut kommer Tango, den första pingvinen på Zoo i Central Park med två pappor. ”Välkommen Tango!” ropar barnen som kommer för att besöka pingvinerna.   Och precis som alla andra djur på zoo så blir de en familj bland alla andra.

Maria From, barn- och skolbibliotekarie
Vännäsby bibliotek och Hammarskolan, Vännäs.

Boktuggs beskrivning