Klassen behöver ett lejon, någon som är stark och modig. När Leona skall börja i klassen hoppas Malin att Leona är just det lejon som behövs men det känns som en stor besvikelse.

Den nya klasskamraten är tyst och blyg och möter inte någons blick. Malin funderar mycket vem Leona egentligen är och varför hon kommit till klassen. Leona svarar kort på alla frågor och vill inte berätta så mycket om sitt liv innan hon kom till Malins klass.  Det visar sig snart att Leona har en stor hemlighet och Malin har då möjlighet att hjälpa sin klasskamrat, att finnas där för henne. Hemligheten tas inte emot väl av klassen och Leona hamnar i en väldigt utsatt situation.  Frågan är då om Malin verkligen vågar och om hon själv kan bli det lejon som hon önskar att någon var.

Boken handlar om att vara den man är och hur andra människor uppfattar en. Den handlar även om det ansvar som vuxna har och hur en hemlighet kan tas emot. Hur mycket en förutfattad mening om vilket kön man tillhör kan påverka och vad som egentligen är viktigt att veta om andra människor.

En fantastisk skildring om vänskap och rätten att vara du. Den passar väldigt bra som högläsning då den väcker många tankar och funderingar.

Ingrid Sundlöf, bibliotekarie
Obbola bibliotek

Förlagets presentation