En pedagogisk bok om hur olika familjer kan se ut. Författarna Alexandra Maxeiner och Arne Kuhl tar sitt avstamp i stenåldern och för en sedan snabbt genom historien för att landa i beskrivningar av hur familjer kan se ut idag, med sin stora variation av konstellationer.

Det handlar bland annat om den klassiska kärnfamiljen, lapptäckesfamiljer och regnbågsfamiljer. Här beskrivs också adoptioner och hur barn kan bo hos exempelvis sina mor- eller farföräldrar eller på ett barnhem.

Grundtemat är att familjer kan se väldigt olika ut och att det inte finns något som är rätt eller fel. Det kan vara familjer som är högljudda, tysta, fartiga, stillsamma, livliga med mera. I vissa familjer är man rätt lika varandra men i andra fall spretar familjemedlemmarna åt alla möjliga håll både vad gäller personligheter och utseende.

Sen finns det också de som inte har så mycket kontakt med sin familj, kanske är man för olika eller har hamnat i djupa konflikter. I vissa fall är det trist nog så att man inte ens tycker om varandra.

Detta är en viktig och läsvärd bok om acceptans för hur olika det kan se ut hos olika familjer. Boken ger en kort och översiktlig bild av hur det kan se ut i grannhuset och världen utanför de egna upplevelserna om vad en familj är. Den kan också ge en förståelse för varför det är så. Det är en nedbantad pedagogisk beskrivning av den komplexitet som livet kan innebära, och de spretiga, varma och ofta humoristiska illustrationerna ger ton åt det allmänmänskliga budskapet.

Jesper Salander, bibliotekarie
Umeå stadsbibliotek

Förlagets presentation