Tiranas hjärta osäkrar innebörden i kön, sexualitet och nationalitet. Romanen har kallats en modern Orlando.  

Tiranas hjärta, skriven av den finska författaren Pajtim Statovci, tar sin början i Albanien under tidigt 1990-tal. Diktatorn Enver Honxa har fallit, samhället är på väg att kollapsa och landets befolkning lever i stor fattigdom. Här möter vi den unge Bujar som precis förlorat sin far och hans bästa vän Agim som lever med känslan av att vara född i fel kropp. De bestämmer sig för att fly till Västeuropa.

Ett decennium senare får vi följa en ung människa som driver från stad till stad, ständigt med en ny berättelse om sitt förflutna. Berättarjaget kan vara vad som helst – man, kvinna, italienare, turk – bara inte alban.

Det är en mycket sorglig historia, som skildrar det brutala våld som möter den som är fattig, den som rasifieras och/eller bryter mot cis- och heteronormer. Det är också en berättelse som blottlägger och ifrågasätter de strukturer och fördomar som ligger till grund för ovan nämnda våld.

Författaren låter huvudpersonerna vara komplexa och utan vidare förklaring säga saker som:

”Jag vet inte om jag är homo eller hetero, skulle jag vilja säga, jag skulle vilja förklara att jag aldrig har uppfattat mig som någon som gillar män som gillar män, bara som en som gillar män som gillar kvinnor, och de i sin tur kan inte gilla mig, men att jag hur som helst har varit ihop med kvinnor, och jag skulle vilja förklara att jag inte blir tänd, men att jag trots det har haft sex med både män och kvinnor de gånger de män eller kvinnor som har funnits i mitt liv har velat ha det av mig.”

Tiranas hjärta har kallats en modern Orlando och här finns otvivelaktigt en stark hbtq-tematik. Eller snarare en identitetstematik i bred mening; det här är inte en roman som fastnar vid att huvudpersonerna bryter mot normer för kön och sexualitet. Författaren låter berättelsen vara större än så och det är något jag uppskattar som läsare.  

Karin Råghall, Dorotea bibliotek

Förlagets beskrivning

http://www.norstedts.se/bocker/183299-tiranas-hjarta